Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 1/1

Magistrát města České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

tel.: +420 386 801 504

e-mail: pouzarovam@c-budejovice_cz