Magistrát města Karlovy Vary - Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Moskevská 21

Magistrát města Karlovy Vary, Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

tel.: +420 353 118 586

e-mail: f.pavlasek@mmkv_cz