Magistrát města Liberec - Odbor školství a sociálních věcí, nám. Dr. E. Beneše 1

Magistrát města Liberec - Odbor školství a sociálních věcí

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 07 Liberec

tel.: 485 243 374

e-mail: rebickova.lenka@magistrat_liberec_cz