Magistrát města Plzně - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

tel.: +420 378 033 161

e-mail: turkova@plzen_eu