mail201608

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

dovolujeme si zaslat Vám elektronický formulář Doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další metodické dokumenty, které jsou důležité pro naplňování vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Příprava na zahájení práce v novém systému s podpůrnými opatřeními probíhá nepřetržitě, postupně budou zasílány další upřesňující texty, které doplní informace, se kterými jste byli postupně seznamováni.

Vzdělávací programy pro pracovníky ŠPZ budou pokračovat od 24. 8. 2016 a další budou ještě v měsíci srpnu následovat, informace naleznete na webových stránkách NÚV.

V souvislosti s elektronickým formulářem Doporučení jsme seznámili Vaše zřizovatele s požadavky na technické vybavení Vašich pracovišť. Pracovníci by měli být vybaveni počítači a softwarem, který umožní bezproblémovou práci s dokumentem. Minimální technické nároky na práci s formulářem splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook, s odpovídajícím výkonem pro podporované OS. Pro stažení formuláře je nutné internetové připojení nebo přenos do počítače jiným způsobem, na počítači musí být instalována aplikace Form Filler.

Podporované operační systémy pro Form Filler: Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Na Windows XP není funkčnost blokována, ale není vzhledem k zastaralosti systému ani garantována.

Pokud budete mít dotazy k metodickým dokumentům, obracejte se na jana.zapletalova@nuv_cz,

dotazy k práci s Doporučením zasílejte na adresu matej.seifert@nuv_cz.

S přáním pěkných prázdninových dnů

PhDr. Jana Zapletalová

Náměstkyně ředitelky NÚV

 

 

V Praze dne 9. 8. 2016.


CRC_C_GC_14_ENG.pdf CRC_C_GC_14_ENG.pdf

Doporuceni_pomucek_pro_nadane_a_mimoradne_nadane.pdf Doporuceni_pomucek_pro_nadane_a_mimoradne_nadane.doc (7. 12. 2016)

PO_pro_rozvoj_nadani.pdf PO_pro_rozvoj_nadani_2016_12_06.pdf (7. 12. 2016)

Doporuceni_SP_a_SSP.docx Doporuceni_SP_a_SSP.docx

Informovany_souhlas.doc Informovany_souhlas.doc

Metodicky_list_k_zarazovani_zaku_podle_16_odstavec_9.docx Metodicky_list_k_zarazovani_zaku_podle_16_odstavec_9.docx

Metodika_souhlas_zz_specialni_skoly.docx Metodika_souhlas_zz_specialni_skoly.docx ;

Nejlepsi_zajem_ditete_vyhodnocovani.pdf Nejlepsi_zajem_ditete_vyhodnocovani.pdf

NUV_formular_v1_1.zfo NUV_formular_v1_1.zfo

Interaktivni_formular_napoveda.pdf Interaktivni_formular_napoveda.pdf

NUV_v1.7.zfo NUV_v1.7.zfo (22.11.2016)

Interaktivni_formular_napoveda_v1_7.pdf Interaktivni_formular_napoveda_v1_7.pdf ( 22.11.2016)

NUV_v1.7.zfo NUV_formular_v1_8.zfo (9.2.2017)

Interaktivni_formular_napoveda_v1_7.pdf Interaktivni_formular_napoveda_v1_8.pdf ( 9.2.2017)

Poskytovani_poradenskych_sluzeb_a_revizni_proces_180616.pdf Poskytovani_poradenskych_sluzeb_a_revizni_proces_180616.pdf

Prehled_metodickych_doporuceni_pro_SPZ.docx Prehled_metodickych_doporuceni_pro_SPZ.docx

Revize_zaveru_vysetreni_vydanych_skolskym_poradenskym_zarizenim.docx Revize_zaveru_vysetreni_vydanych_skolskym_poradenskym_zarizenim.docx