Jednotná pravidla pro poskytování služeb ŠPZ

Jedná se o mírně editačně upravené výstupy projektu KIPR – zejména doplnění záložek do jednotlivých dokumentů, které zpřehledňují jejich strukturu a usnadňují jejich pročítání. 

Další provedené zásahy do původních verzí jednotlivých dokumentů dostupných ze stránky www.nuv.cz/kipr/zaverecne-vystupy-z-ka3-a-ka4 již přesahují rámec úprav čistě editačního charakteru – zahrnují opravení formulačních nepřesností v těch případech, kdy snižovaly srozumitelnost textu, a odstranění (zcela výjimečně se vyskytujících) dílčích obsahových nepřesností. Vlastní obsahová náplň všech níže uvedených dokumentů vymezujících ve svém souhrnu Jednotná pravidla pro poskytování služeb ŠPZ nebyla výše popsanými zásahy nijak dotčena. 

A_Úvod a postupy práce s Jednotnými pravidly A_Úvod a postupy práce s Jednotnými pravidly
B_Obecna_a_personalni_cast.pdf B_Obecná a personální část
C_Diagnostická část C_Diagnostická část
C_Diagnostická část – přílohy C_Diagnostická část – přílohy
D_Procedurální část D_Procedurální část
E_Materiální část E_Materiální část
F_Intervenční část obecná F_Intervenční část obecná
F1_Intervenční část speciální – SPC F1_Intervenční část speciální – SPC
F2_Intervenční část speciální – PPP F2_Intervenční část speciální – PPP