Závěrečné výstupy z KA3 a KA4

Níže naleznete závěrečné výstupy z klíčové aktivity 3 a 4.

Níže naleznete závěrečné výstupy z klíčové aktivity 3 a 4. Klíčová aktivita 3 se zabývala jednotnými pravidly pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření a klíčová aktivita 4 se týkala integrací podpůrných opatření na úrovni ŠPZ.

Jedním z výstupů jsou metodiky jak pro SPC a PPP, ale také jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb.

Výstupy projektu KIPR za klíčovou aktivitu 3 a 4 naleznete zde: 

Analyza_dat_z_vykazu_skolskych_poradenskych_zarizeni.pdf Analyza_dat_z_vykazu_skolskych_poradenskych_zarizeni.pdf (2,20 MB)

Analyza_naplnovani_JP_v_CR.pdf Analyza_naplnovani_JP_v_CR.pdf (2,19 MB)

Evaluace_revizniho_pracoviste.pdf Evaluace_revizniho_pracoviste.pdf (1,08 MB)

Evaluace_supervize_v_SPZ_z_pohledu_supervizoru.pdf Evaluace_supervize_v_SPZ_z_pohledu_supervizoru.pdf (1,37 MB)

Manual_implementace_JP.pdf Manual_implementace_JP.pdf (1,34 MB)

Metodika_pro_uzivatele_PPP.pdf Metodika_pro_uzivatele_PPP.pdf (860,33 KB)

Metodika_pro_uzivatele_SPC.pdf Metodika_pro_uzivatele_SPC.pdf (752,64 KB)

Metodika_realizace_pripadovych_konferenci_v_SPZ.pdf Metodika_realizace_pripadovych_konferenci_v_SPZ.pdf (1,37 MB)

Zaverecna_zprava_o_cinnosti_metodicke_site_SPC.pdf Zaverecna_zprava_o_cinnosti_metodicke_site_SPC.pdf (1,84 MB)

Zkusenosti_ze_superviznich_setkani_a_navrh_systemu_supervize.pdf Zkusenosti_ze_superviznich_setkani_a_navrh_systemu_supervize.pdf (2,05 MB)

Jednotná pravidla:

A_Uvod_a_postupy_prace_s_Jednotnymi_pravidly.pdf A_Uvod_a_postupy_prace_s_Jednotnymi_pravidly.pdf (1,47 MB)

B_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_obecna_a_personalni_cast.pdf B_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_obecna_a_personalni_cast.pdf (2,78 MB)

C_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_diagnosticka_cast.pdf C_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_diagnosticka_cast.pdf (1,29 MB)

D_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_proceduralni_cast.pdf D_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_proceduralni_cast.pdf (898,47 KB)

E_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_materialni_cast.pdf E_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_materialni_cast.pdf (578,17 KB)

F1_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_specialni_cast_SPC.pdf F1_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_specialni_cast_SPC.pdf (2,67 MB)

F2_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_specialni_cast_PPP.pdf F2_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_specialni_cast_PPP.pdf (2,49 MB)

F_Jednotna_pravidla_pro_poskytovani_poradenskych_sluzeb_intervencni_cast_obecna.pdf F Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb intervenční část obecná.pdf (1,14 MB