Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

money.jpg Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům pomoci při realizací finančního vzdělávání pomoci.

Metodická doporučení jsou určena učitelům základních a středních škol, ale také vedoucím pracovníkům těchto škol a koordinátorům školních vzdělávacích programů. Materiál najde své uplatnění především mezi učiteli společenských věd, matematiky, ekonomie, informatiky (ICT). Blízko má také ke vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce v základním a gymnaziálním vzdělávání a k průřezovému tématu Člověk a svět práce ve středním odborném vzdělávání.

Metodická doporučení jsou shrnutím postupů a zásad směřujících ke zvyšování finanční gramotnosti v základním a středním vzdělávání a jejich charakter je především doporučující. Záměrem není předepisovat, co všechno by se mělo ve finančním vzdělávání realizovat. Cílem je na konkrétních příkladech ukázat, jakými způsoby lze u žáků finanční gramotnost budovat a rozvíjet. Inspiraci pak mohou čtenářům přinést četné odkazy na pomůcky, nástroje, aplikace, literaturu i další informační zdroje, které jsou uvedeny v závěru přílohy.

Celé metodické doporučení pro výuku finanční gramotnosti naleznete zde.  Další informace k výuce finanční gramotnosti jsou k dispozici také v digifoliu na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939.