Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj, Pražská tř. 1257/23

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihočeský kraj

Pražská tř. 1257/23, 370 01 České Budějovice

tel.: +420 974 226 851

e-mail: pobyty.cb@mvcr_cz