Ministerstvo vnitra - Oddělení pobytu cizinců kraj Vysočina, Tolstého 1914/15

Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců kraj Vysočina

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

tel.: +420 974 260 399

e-mail: tp.vysocina@mvcr_cz