Monitoring kurikulární reformy na gymnáziích v projektu Kurikulum G

Probíhal jako aktivita "Kvalitní škola" individuálního projektu národního Kurikulum G, Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání ( další informace o projektu , jeho aktivitách a průběhu), který byl realizován VÚP v Praze v letech 2009-11 a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem aktivity Kvalitní škola bylo popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy zavádění Rámcového vzdělávacího programu (RVP), tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho realizace na gymnáziích.

Souhrnné informace o výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích byly představeny na závěrečné konferenci projektu KURIKULUM G, která se uskutečnila 30. listopadu 2011 v Praze.

Výsledky výzkumu jsou shrnuty v následujících publikacích: