Monitoring kurikulární reformy na gymnáziích ve VÚP v Praze

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.

Přehled monitoringu kurikulární reformy VÚP