Monitoring kurikulární reformy

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.

Přehled monitoringu kurikulární reformy VÚP

Národní ústav pro vzdělávání, dříve VÚP v Praze, se zabývá podporou výuky ve všeobecně vzdělávacích školách podle školních vzdělávacích programů vytvořených v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Jedním z pilířů této podpory školám je monitoring (formou řízených rozhovorů a dotazníkových šetření) průběhu realizace "kurikulární reformy" na školách a rozvíjející hospitace.

Zde naleznete výsledky monitoringu reformy v základních školách speciálních, který proběhl v roce 2011.

Monitoring na ZŠ speciálních - zpráva

Monitoring na ZŠ speciální - výstupy z dotazníkového šetření