Výstupy

Monitoring kurikulární reformy

Zde si můžete přečíst souhrn, jak VÚP monitoroval průběh kurikulární reformy zahájené vydáním rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé stupně a obory všeobecného vzdělání.

 

Sledování vhodnosti zařazení cizího jazyka u žáků se sluchovým a logopedickým postižením

Zde naleznete výsledky monitoringu výuky cizího jazyka pro žáky s logopedickým a se sluchovým postižením v základních školách.

 

Srovnávací analýza rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a jeho Přílohy č. 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) z hlediska individuální integrace těchto žáků v běžné škole

Cílem tohoto krátkodobého úkolu je na základě srovnávací analýzy dokumentů RVP ZV a RVP ZV-LMP a přímého sledování výuky integrovaných žáků s LMP v běžné škole získat podklady o skutečném obsahu a organizaci jejich vzdělávání. Úkol souvisí s řešením dlouhodobé koncepční přípravy změn Přílohy č. 2 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a je veden v propojení s řešením problematiky změn RVP ZV a RVP PV.

 

Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny Přílohy č. 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP)

Úkol řeší přípravu změn Přílohy č. 2 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Práce na úkolu je ve vazbě na řešení problematiky změn RVP ZV a RVP PV koncipována jako víceletá a koncepční.

 

Závěrečná konference dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu

Dne 12. 12. 2013 proběhne na MŠMT závěrečné zhodnocení dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu (IVýP, „smlouvy s rodiči“).

 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání kategorie C a J

 

Rozvoj oborových didaktik a jejich uplatnění ve školské praxi

Cílem úkolu je vytipovat aktuální/problematická témata vyučování a učení v rámci jednotlivých oborových didaktik.