Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání kategorie C a J

V rámci úkolu byly sestaveny dva řešitelské týmy složené z vyučujících oborů vzdělání praktická škola dvouletá a obchodní škola. V těchto týmech byla navržena témata pro teoretickou a praktickou zkoušku včetně příslušných náležitostí jako jsou pokyny pro organizaci zkoušky, správná řešení, kritéria a pravidla hodnocení atd. Z témat byla sestavena jednotná zadání a postoupena pilotním školám k ověřování u závěrečných zkoušek v červnu 2013.

Ke zjištění výsledků realizace společných témat (jednotných zadání) bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledky budou postoupeny MŠMT.