Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny Přílohy č. 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP)

Úkol řeší přípravu změn Přílohy č. 2 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Práce na úkolu je ve vazbě na řešení problematiky změn RVP ZV a RVP PV koncipována jako víceletá a koncepční.