Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny RVP ZV a RVP PV

Úkol je pojat jako komplexní a víceletý s tím, že bude zahrnovat koncepční přípravu rozvoje RVP PV a RVP ZV, včetně koncepce klíčových kompetencí, gramotností, standardů a průřezových témat, koordinaci prací na těchto jednotlivých kategoriích vstupujících do RVP PV a RVP ZV, konkrétní úpravy RVP, vyhodnocení návaznosti mateřských a základních škol, a přípravu interaktivní podoby RVP.