Sledování vhodnosti zařazení cizího jazyka u žáků se sluchovým a logopedickým postižením

Zde naleznete výsledky monitoringu výuky cizího jazyka pro žáky s logopedickým a se sluchovým postižením v základních školách.

Pracovníci NÚV spolu s expertním týmem sledovali od školního 2008/2009 po dobu 3 let výuku cizího jazyka ve vybraných základních školách pro žáky s logopedickým a se sluchovým postižením. Důvodem byla skutečnost, že zařazení výuky cizího jazyka již od 3. ročníku a posléze povinná nabídka druhého cizího jazyka může být u těchto žáků problematická.