MÚ MČ Praha 1, Vodičkova 681/18

Úřad městské části Praha 1, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vodičkova 681/18, 110 00 Nové Město

tel.: +420 607 553 512

e-mail: Zora.sladkova@praha1_cz