Níže uvádíme odkazy na webové stránky některých projektů z oblasti péče o nadané
(řazeno vzestupně podle data zahájení projektu):

Česká hlava (a České hlavičky) (od 1998-, Česká hlava s.r.o.)

Rozvoj kompetencí nadaných žáků (1. 2. 2009 - 31. 7. 2011, ZŠ J. A. Komenského - Karlovy Vary)

Rovné příležitosti pro každého, šance pro všechny (od 6/2009, ZŠ Povážská - Strakonice)

Nadané dítě (1. 8. 2009 - 31. 1. 2012, PPP Rychnov nad Kněžnou)

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (09/2009 – 07/2012, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni ZŠ (11/2010 - 30. 6. 2012, fakultní ZŠ Hálkova - Olomouc)

PERUN (Péče, Rozvoj a Uplatnění Nadání) (1. 7. 2011 - 31. 6. 2014, Národní institut dětí a mládeže)

Nadání je třeba rozvíjet (1. 11. 2012-, Most 2000 - občanské sdružení pro kulturu a vzdělání)