Náš svět

Náš svět je soutěží dětského literárního projevu a není tematicky omezena. Zúčastnit se jí mohou všechny děti z České republiky od 6 do  15 let - jednotlivci se svými literárními pracemi a kolektivy s výsledky slovesných a literárních her, školními časopisy, ukázkami ze svých kronik a dalšími kolekcemi prací zaznamenanými písemně, případně (v elektronické podobě) i zvukem a obrazem. Veškeré informace k této soutěži naleznete na www.talentovani.cz/literarni-soutez-nas-svet.