Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.

Metodika, která byla vydána v rámci projektu Pospolu, je určena pracovníkům škol, které vyučují obory poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie H a kategorie E. Využijí ji také zástupci zaměstnavatelské sféry, kteří s těmito školami spolupracují a pomáhají jim zajišťovat odborný výcvik žáků na svých pracovištích. Příručka informuje o možnostech, jak zajistit, aby se praktická zkouška, nebo její dílčí část, mohla konat na pracovišti firmy, a přitom proběhla v souladu s novými požadavky na povinné využívání témat stanovených v jednotném zadání závěrečných zkoušek pro příslušný obor školami.

Autorky: PhDr. Romana Jezberová, Ph.D.; Ing. Marcela Křemenová

Publikace ke stažení:

Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě