Nové otázky ze světa práce pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017

Na základě návrhu učitelů odborných škol byly v průběhu roku 2016 aktualizovány otázky ze světa práce pro obory vzdělání kategorie H i E. Inovovaná verze těchto otázek prošla interním připomínkováním v NÚV a expertním posouzením ve vybraných školách. Poté byla postoupena do veřejného připomínkového šetření, kterého se mohly zúčastnit všechny střední odborné školy. 

Otázky ze světa práce tvoří nedílnou součást témat jednotného zadání pro ústní zkoušku. V rámci jednotného zadání se používají od školního roku 2004–2005. Jejich poslední úpravy proběhly v roce 2010/2011 a poté byly používány v nezměněné podobě.

Aktualizované znění otázek ze světa práce, které se bude u závěrečných zkoušek uplatňovat od června 2017, naleznete zde:

Aktualizovane_otazky_obory_H_ok.docx Aktualizovane_otazky_obory_H_ok.docx (31,39 KB)

Aktualizovane_otazky_obory_E.docx Aktualizovane_otazky_obory_E.docx (19,28 KB)

Průběh a výsledky připomínkového řízení najdete v této publikaci 

Vyhodnoceni_ok.docx Vyhodnoceni_ok.docx (72,33 KB)

S případnými dotazy se prosím obracejte na adresu: romana.jezberova@nuv_cz