Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 360/8

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

tel.: +420 736 673 686

e-mail: jaromira.sindelarova@gmail_com