Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, P.Jilemnického 2854/2

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín - příspěvková organizace

P.Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín

tel.: +420 518 606 411

e-mail: poradna@ppphodonin_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 12