Pedagogicko-psychologická poradna Opava, Rybí trh 178/7

Pedagogicko-psychologická poradna Opava - příspěvková organizace

Rybí trh 178/7, 746 01 Opava

tel.: +420 553 622 768

e-mail:


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 10