Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 691/78

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

Částkova 691/78, 326 00 Plzeň

tel.: +420 377 468 111

e-mail: irena.prikazska@pepor-plzen_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 21