Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ, Na Zlíchově 206/6

Pedagogicko-psychologická poradna při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování

Na Zlíchově 206/6, 152 00 Praha 5

tel.: +420 602 271 166

e-mail: spcspuch@volny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 3