Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Barunčina1478/11

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 - detašované pracoviště Praha 12

Barunčina 1478/11, 143 00 Praha 4

tel.: +420 241 774 672

e-mail: info@ppp-modrany_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -