Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, Kupeckého 576/17

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

Kupeckého 576/17, 149 00 Praha 4

tel.: +420 241 480 250

e-mail: ppp11@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 5