Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 6/555

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8

tel.: +420 286 585 191

e-mail: urbancova@ppppraha7a8_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 7