Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP Teplice, Palachova 18

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP Teplice - příspěvková organizace - pracoviště Litoměřice

Palachova 18, 412 01 Litoměřice

tel.: +420 -

e-mail: litomerice@pppuk_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 4