Plán pedagogické podpory

Plán pedagogické podpory (PLPP) jako první stupeň podpůrných opatření (PO) zpracovává škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. 

S PLPP je seznámen zákonný zástupce a všichni učitelé. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo bude mít za úkol sestavit PLPP. Zda třídní učitel nebo výchovný poradce.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP stanovuje škola nově v části školního vzdělávacího programu Charakteristika ŠVP. Podle svých podmínek si škola stanoví, kdo je osobou sestavující PLPP. Zda např. třídní učitel, výchovný poradce, vyučující předmětu. 

Kde najdu formulář PLPP?

Formulář pro vyplnění Plánu pedagogické podpory (PLPP)najdete jako Přílohu č. 3 vyhlášky 27 / 2016 Sb. 

Existuje nějaký vzor pro vyplnění formuláře PLPP?

Instrukce pro vyplnění formuláře najdete zde (odkaz na Průvodce). Rovněž tam najdete i příklady vyplněného PLPP.

Koho musíme seznámit s PLPP?

S PLPP musí být seznámeni zákonní zástupci a všichni učitelé školy.

Dostaneme na PLPP nějakou finanční částku?

Ne, PO 1. stupně, což je PLPP, nemá nárokovou finanční náročnost.

Kdy máme použít PLPP?

PLPP je PO 1.stupně a představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Použije se pro žáka, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu.