Změna ve stanovení témat pro závěrečnou zkoušku 2017/2018

Informace o stanovení počtu témat pro písemnou zkoušku byla přesunuta do zkušební dokumentace k jednotným zadáním, kterou připravuje Národní ústav pro vzdělávání. Stalo se tak na základě novely vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.


Novela vyhlášky č. 47/2005 Sb. vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod č. 118/2017 Sb. s účinností od 28. dubna 2017.


Změněn byl paragraf 2, odst. 2, v němž se ruší první věta:

§ 2

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem

(1) Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška.

(2) (Škrtnuto: Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí.) Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Výklad novely

Informace o počtu témat pro písemnou závěrečnou zkoušku je ve zkušební dokumentaci, která je ze zákona závazná (Školský zákon, § 74).

Ve zkušební dokumentaci, konkrétně v organizačních pokynech k písemné zkoušce, je nyní uvedeno:

Ředitel/ka školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (tj. na papíře). V případě elektronické formy (na počítači) se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů. V případě písemné formy (na papíře) každému žákovi téma přidělí ředitel/ka školy následovně:

  • U oborů vzdělání, kde se témata generují z banky úkolů, vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které žákovi přidělí.
  • U oborů vzdělání s nabídkou hotových témat vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí.

Aktualizované znění vyhlášky č. 47/2005 najdete zde:

 Vyhlaska_c._47_aktualizovana.docx Vyhlaska_c._47_aktualizovana.docx (22,44 KB)