Pokusné ověřování vzdělávacího modelu L a H

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP SOV kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných SŠ.

V souvislosti se slučováním NÚV a NIDV je agenda Pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP SOV kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných SŠ předána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (od ledna 2020). Kontakt: Ing. Petr Husník (petr.husnik@msmt_cz).