Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004 (šetření v sekundárním sektoru)

Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004

ke stažení ke stažení (491,80 KB)