Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2012

Doležalová, Gabriela – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 41 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,59 MB)

Publikace byla zpracována v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Přináší výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího názory a potřeby zaměstnavatelů působících v sekundárním (průmyslovém) sektoru, tzn. v oblasti zpracovatelského průmyslu, ve stavebnictví, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a v oblasti zásobování vodou. Předmětem zkoumání je především oblast požadovaných znalostí, schopností a dovedností pracovníků a nároků vůči nově přijímaným zaměstnancům, přičemž zvláštní důraz je kladen na popsání situace absolventů škol. Pozornost je rovněž věnována potřebným a problematickým profesím, resp. oborům vzdělání, formám spolupráce mezi podniky a školami a v neposlední řadě i představám a očekáváním zaměstnavatelů týkajících se dalšího vývoje odborného vzdělávání a školského systému.