Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

www.cppt.cz

IČO: 25232142

Registrované sídlo: Plzenecká 663/13, 326 00 Plzeň 2 – Slovany


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -Scan_CPPT_Plzen_certifikat_VPP.pdf Scan_CPPT_Plzen_certifikat_VPP.pdf (287,63 KB)
Scan_CPPT_Plzen_rozsah_VPP.pdf Scan_CPPT_Plzen_rozsah_VPP.pdf (267,30 KB)

 


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -Scan_CPPT_Plzen_certifikat_SPP.pdf Scan_CPPT_Plzen_certifikat_SPP.pdf (291,44 KB)
 Scan_CPPT_Plzen_rozsah_SPP.pdf Scan_CPPT_Plzen_rozsah_SPP.pdf (257,20 KB)

 


Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde -Scan_CPPT_Plzen_certifikat_IPP.pdf Scan_CPPT_Plzen_certifikat_IPP.pdf (286,79 KB)
Scan_CPPT_Plzen_rozsah_IPP.pdf Scan_CPPT_Plzen_rozsah_IPP.pdf (271,34 KB)