Jules a Jim, z.s.

www.julesajim.cz

IČO: 26587084

Registrované sídlo: Krkonošská 1534/6, 120 00 Praha 2


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo: 05/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence záškoláctví

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Prevence poruch příjmu potravy

Prevence problémů spojených se syndromem CAN

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prevence prekriminálního a kriminálního chování

Určený primárně cílové skupině:

Děti předškolního věku

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - CF_Jules_a_Jim_VPP.pdf CF_Jules_a_Jim_VPP.pdf (274,23 KB) Rozsah_Jules_a_Jim_VPP.pdf Rozsah_Jules_a_Jim_VPP.pdf (269,69 KB)


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 05/19/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Prevence záškoláctví

Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany

Prevence rasismu a xenofobie

Prevence působení sekt

Prevence sexuálního rizikového chování

Prevence v adiktologii (užívání návykových látek a závislostní chování)

Prevence poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prevence prekriminálního a kriminálního chování

Určený primárně cílové skupině:

Děti předškolního věku

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2019

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - CF_Jules_a_Jim_SPP.pdf CF_Jules_a_Jim_SPP.pdf (274,29 KB) Rozsah_Jules_a_Jim_SPP.pdf Rozsah_Jules_a_Jim_SPP.pdf (256,87 KB)