Nově certifikovaná zařízení - listopad 2015

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v listopadu 2015 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:

1) Elio, o.s.; Praha - programy všeobecné prevence

2) Oblastní charita Žďár nad Sázavou - programy selektivní prevence (prodloužení certifikátu)

 

Seznam všech certifikovaných postkytovatelů naleznete na ZDE