Nově certifikovaný poskytovatel prevence

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání o tom, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v lednu 2018 certifikát odborné způsobilosti pro programy všeobecné prevence organizaci WHITE LIGHT I (Ústí nad Labem). 

Kontakty na organizaci a další informace o certifikovaných programech (zaměření na typ rizikového chování a upřesnění cílových skupin) naleznete na www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele