Občanské sdružení LECCOS

 

www.leccos.cz

IČO: 70855811

Registrované sídlo: Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Internetová bezpečnost, zdravý životní styl, plánování, finanční gramotnost

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 03_CER_Leccos_VSEO.pdf Certifikát LECCOS - všeobecná primární prevence

 


Pro programy školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Internetová bezpečnost, finanční gramotnost

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 03_CER_Leccos_SELE.pdf Certifikát LECCOS - selektivní primární prevence


Pro programy školské indikované primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Internetová bezpečnost, finanční gramotnost

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 03_CER_Leccos_IND.pdf Certifikát LECCOS - indikovaná primární prevence