ProPrev, z.s.

http://proprev.webnode.cz

IČO: 27035697

Registrované sídlo: Letní 57/10, Praha 10 – Nedvězí 103 00


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 18. 4. 2014 - 18. 4. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 11_CER_ProPrev.PDF Certifikát ProPrev - všeobecná primární prevence