Proxima Sociale o.p.s.

www.proximasociale.cz

IČO: 49625624

Registrované sídlo: Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 - Modřany


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 09/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Scan_Proxima_certifikat_VPP.pdf Scan_Proxima_certifikat_VPP.pdf (294,98 KB) Scan_Proxima_rozsah_VPP.pdf Scan_Proxima_rozsah_VPP.pdf (254,12 KB)

    


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 09/19/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Program primární prevence“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 1. 7. 2019 - 1. 7. 2024

Předchozí certifikát: 6. 8. 2014 - 6. 8. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Scan_Proxima_certifikat_SPP.pdf Scan_Proxima_certifikat_SPP.pdf (287,73 KB) Scan_Proxima_rozsah_SPP.pdf Scan_Proxima_rozsah_SPP.pdf (199,79 KB)