R-Ego o.s.

www.r-ego.cz

IČO: 70885605

Registrované sídlo: Mezi Šenky 19, 763 21 Slavičín


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 41/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rizikové chování v dopravě

Rasismus a xenofobie

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Internetová bezpečnost

Zdravý životní styl

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 41_CER_R_Ego_VSEO.PDF 41_CER_R_Ego_VSEO.PDF