Renarkon o.p.s.

www.renarkon.cz

IČO: 25380443

Registrované sídlo: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 20/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence nazvaný „Dlouhodobý preventivní program Buď OK“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Negativní působení sekt

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 20_CER_Renarkon_VSE.PDF Certifikát Renarkon - všeobecná primární prevence


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 20/14/2/CE pro program školské selektivní primární prevence nazvaný „Intervenční program“ se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové látky

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 20_CER_Renarkon_SEL.PDF Certifikát Renarkon - selektivní primární prevence