Rizika internetu a komunikačních technologií, o.s.

 

www.nebudobet.cz

IČO: 22837965

Registrované sídlo: Na Hradbách 1922/15, Ostrava, 702 00

 


Pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální drogy, hráčství a jiné návykové chování

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 - 21. 11. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Certifikát Spolek psych. služeb - všeobecná primární prevence Certifikát Rizika internetu a komunik. technologií - všeobecná primární prevence