Semiramis o.s.

www.os-semiramis.cz

IČO: 70845387

Registrované sídlo: Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 07/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. tříd

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2024

Předchozí certifikát: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - CF_Semiramis_VPP.pdf CF_Semiramis_VPP.pdf (279,30 KB) Rozsah_Semiramis_VPP.pdf Rozsah_Semiramis_VPP.pdf (231,13 KB)

 


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 07/19/2/CE pro program školské selektivní primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Záškoláctví

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rizikové sporty

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování

Spektrum poruch příjmu potravy

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci 4. a 5. tříd

Žáci 2. stupně ZŠ

Platnost certifikátu: 20. 5. 2019 - 20. 5. 2024

Předchozí certifikát: 16. 6. 2014 - 16. 6. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Rozsah_Semiramis_SPP.pdf Rozsah_Semiramis_SPP.pdf (230,79 KBCF_Semiramis_SPP.pdf CF_Semiramis_SPP.pdf (289,50 KB)