Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

Ve středu 2. září 2015 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování.

Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma.

Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Školení se bude konat v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek.

Hlásit se můžete přes formulář umístěný na webu www.prevence-info.cz/udalost/skoleni-pro-zajemce-o-certifikaci-programu-primarni-prevence

Školení se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu zájemců.

   

Program školení:

   

9.30 – 10.30

Představení systému certifikací

(přivítání účastníků, představení lektorů a programu školení, historický vývoj systému certifikací, role MŠMT a NÚV v systému hodnocení kvality, popis průběhu místního šetření)

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

   

10.30 – 11.15

Prevence rizikového chování z pohledu standardů

(definice základních pojmů v prevenci, rozlišení všeobecné, selektivní a indikované prevence, představení 4-úrovňového modelu vzdělání v prevenci)

PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

   

11.30 – 13.00

Standardy odborné způsobilosti PPRCh

(obecné představení standardů, představení bodovací stupnice, informační zdroje)

PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

   

13.00 – 14.00

Přestávka na oběd

   

14.00 – 15.30

Standardy odborné způsobilosti PPRCh

(představení vybraných standardů po jednotlivých bodech, praktické příklady hodnocení, představení nejčastějších problémů v praxi)

PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

   

15.30 – 16.00

Prostor pro diskusi a dotazy

Moderuje PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.