Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

Ve čtvrtek 24. srpna 2017 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování.

Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma.

Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Školení se bude konat v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek.

Hlásit se můžete přes formulář umístěný na webu www.prevence-info.cz

Aktualizace 26.7.: děkujeme za Váš zájem, vzhledem k dostatečnému počtu přihlášených se školení uskuteční, hlásit se na něj můžete až do termínu konání 24. 8.

   

Program školení:

9.30 – 10.15

Představení systému certifikací

(přivítání účastníků, představení lektorů a programu školení, historický vývoj systému certifikací, role MŠMT a NÚV v systému hodnocení kvality, popis průběhu místního šetření)

Bc. Roman Petrenko

   

10.15 – 11.00

Prevence rizikového chování z pohledu standardů

(definice základních pojmů v prevenci, rozlišení všeobecné, selektivní a indikované prevence, představení 4-úrovňového modelu vzdělání v prevenci)

PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

   

11.15 – 12.45

Standardy odborné způsobilosti PPRCh

(obecné představení standardů, představení bodovací stupnice, informační zdroje)

PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

   

12.45 – 13.45

Přestávka na oběd

   

13.45 – 15.15

Standardy odborné způsobilosti PPRCh

(představení vybraných standardů po jednotlivých bodech, praktické příklady hodnocení, představení nejčastějších problémů v praxi)

PhDr. Lenka Skácelová, PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D., PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

   

15.15 – 16.00 (či dle potřeby)

Prostor pro diskusi a dotazy

Moderuje PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.